Naar inhoud

Fotografiecircuit: Bart Hendrickx: Fragments of an amphibious life

Deze informatie is niet meer actueel!

Het fotografiecircuit biedt jaarlijks aan 11 geselecteerde fotografen de kans om hun werk te laten zien aan een ruim publiek in 17 cultuurcentra, gespreid over Vlaanderen. Op die manier wil het Fotografiecircuit Vlaanderen vooral Vlaamse fotografen, die nog te weinig kansen kregen, een mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Kwaliteit en variatie primeren hierbij.

Bart Hendrickx is een filosoof geïnspireerd door de Franse wijsgeer Emmanuel Levinas. Net als hij streeft hij naar de ontmoeting met de ander om door te dringen in de existentie. Vanuit deze achtergrond werkte hij o.a. met vluchtelingen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Tijdens zijn studies fotografie kwam Bart tot het inzicht dat beelden een reflectie vormen over deze alterioriteit. Zij belichamen in zekere zin een bevrijding van het ego. Fotografie kan ons naar een plaats brengen waar betekenis in elkaar stort: naar een stille plek zonder het geruis van een ideologische orde, systeem of identiteit. Fotograferen betekent voor Bart een kier maken in een taaie, alleen in onze gedachten bestaande, wand. Kunst realiseert “le sans-domicile, le non-monde, l’ étalement sans sécurité”  om met de woorden van Levinas te spreken. Zo wordt identiteit als een schim in een wereld die uit bezit en beton bestaat.

Door de macht van het ego alzo te ontmantelen tracht Bart een rebel te zijn. Hij hoopt een glimp te geven van een wereld achter die taaie wand van onze gedachten. De beelden banen zich een weg buiten de gevestigde cultuur, het weten en de informatie, naar een niemandsland. Ze zijn als craniaal wrakgoed op het spoor van het oneindige: metaforen die niets vasthouden en zelf niet vastgehouden worden. Zijn rebellie, beseft Bart, blijft een poging en is daarom een uitdrukking van een ambigue levenswijze. Zijn fotografisch werk beschrijft hij daarom als “fragments of an amphibious life”.

Contact

Bart Hendrickx, 0473 233 929, e-mail

www.barthendrickx.be 

Wanneer

  • maandag 15 januari 2018
    -
    donderdag 08 februari 2018

Prijs

Gratis

Waar

Cultuurcentrum Evergem - Stroming
Weststraat 31 9940 Evergem (Sleidinge)

Contact

Kalender Aanraden