Expo : Jean Marie Piron – De tuin der lusten, remixed

Het fotografiecircuit biedt jaarlijks aan 10 geselecteerde fotografen de kans om hun werk te laten zien aan een ruim publiek in 17 cultuurcentra, gespreid over Vlaanderen. Op die manier wil het Fotografiecircuit Vlaanderen vooral Vlaamse fotografen, die nog te weinig kansen kregen, een mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Kwaliteit en variatie primeren hierbij. 


Hiëronymus Bosch (ca.1450-1516) schilderde “De tuin der lusten”  vanuit een rooms-katholieke instelling.


De zwarte personages stellen de gevallen engelen voor die de witte personen verleiden tot seksuele- en andere aardse geneugten.


Vooral in het middenpaneel van dit drieluik steekt hij een moralistische vinder op, en waarschuwt ervoor dat wie zich aan een decadente levensstijl overgeeft, na het kortstondige genot, voor eeuwig zal branden in de hel.


Hoe ouder hij wordt, hoe meer Jean Marie Piron zich ervan bewust wordt dat de tijd aan één kant van het leven steeds korter wordt. Omdat hij tot nog toe geen enkel bewijs heeft gevonden van een leven na dit aardse bestaan, heeft hij in zijn reeks 'De tuin der lusten, remixed', als metafoor, etherische, broze, uitwaaierende, door de wind verwaaide, kortstondig waarneembare wolkjes gekozen.


Hij stelt de zwart-wit tegenstelling van Hiëronymus Bosch in vraag, en doet dat aan de hand van fotografische procedés.


De voornamelijk lichte negatief-beelden worden gespiegeld door de donkere positief-beelden. Zowel de donkere als de lichte foto's vertonen tal van grijstinten, waardoor hij poneert dat donker niet enkel slecht is en licht niet enkel goed, maar alles een mengvorm is van beide.


Van eeuwigheid is al evenmin sprake, want wanneer de camera een beeld heeft ingeblikt, wordt het enkel nog een herinnering aan wat eens was.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar