OCMW-raad

De OCMW-raad vergadert minstens eenmaal per maand, in principe op de tweede donderdag. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het gaat over personen of als een besloten zitting noodzakelijk is.

De OCMW-raad telt 11 leden. Onder deze leden wordt een voorzitter gekozen.

Voor juli 2017 werd het dagelijks bestuur van het OCMW uitgeoefend door 'het vast bureau'. Dit werd met de start van het Zorgbedrijf opgedoekt. Nu worden alle bevoegdheden door de OCMW-raad uitgevoerd.

Daarnaast werkt het OCMW ook met een aantal comités.

Bekijk de agenda's en verslagen.

Bekijk de samenstelling.

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Administratief Centrum Evergem