Zitdag FOD Sociale Zekerheid

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid heeft elke tweede vrijdag van de maand een zitdag. Als die vrijdag op een feestdag valt, dan is er geen zitdag.

Op zo'n zitdag krijg je als hulpbehoevende of hulpverlener informatie over tegemoetkomingen aan personen met een handicap:

  • wetgeving
  • procedures
  • opvolging en afhandeling van je dossier
  • voorwaarden om een tegemoetkoming te krijgen
  • invloed van wijzigingen in de medische, sociale en financiële situatie op de tegemoetkoming
  • sociale en fiscale voordelen
  • parkeer- en verminderingskaart voor het openbaar vervoer
  • bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken