Infomarkt: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rieme

Om de authenticiteit van de dorpskern Rieme te kunnen behouden, werd een Bijzonder Plan van Aanleg Rieme opgemaakt dat laatst werd gewijzigd in 1996. Ondertussen werd ten noorden van Rieme het Bijzonder Plan van Aanleg gewijzigd door de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Gentse haven.

Daarnaast stellen zich een aantal ruimtelijke knelpunten die we willen oplossen door de opmaak van een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In de eerste plaats actualiseren we een aantal verouderde stedenbouwkundige voorschriften. Daarnaast zijn ook enkele herbestemmingen noodzakelijk, onder meer voor de leegstaande kerk en het stationsgebouw, maar ook voor een aantal zonevreemde woningen en bedrijven.

Verloop van de procedure

De procedure van de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) start met een consultatieronde van 60 dagen waarbij je de start- en procesnota kan inkijken.

De startnota beschrijft het doel van het RUP en geeft de contouren van het plangebied weer. Deze nota is een evolutief document dat gedurende de procedure nog aangepast kan worden. De nota zal met de insteken van de consultatieronde en een aantal adviezen verwerkt worden in de volgende fase, dat is de scopingsnota.

De procesnota is het document dat het volledige planningsproces omschrijft, met name de verschillende stappen die genomen worden en de wijzigingen die worden doorgevoerd. Ook dit is een evolutief document dat in de startfase eerder beperkt zal zijn, maar zal groeien naarmate het proces vordert.

Dossier inkijken en opmerkingen indienen
De start- en scopingsnota kan je inkijken op de website vanaf 1 september tot 30 oktober 2019 en liggen gedurende deze periode ook ter inzage in Administratief Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11). Gedurende deze periode kan je opmerkingen en/of bezwaren indienen. Je richt deze aan het college van burgemeester en schepenen (Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem).

Je kan de volledige procedure op een stappenplan bekijken op de website

Infomarkt op dinsdag 1 oktober
Je kan het dossier ook inkijken en vragen stellen in aanwezigheid van enkele experts. Deze infomarkt vindt plaats op dinsdag 1 oktober van 18 uur tot 20 uur in de parochiezaal van Rieme (Sint-Barbarastraat 3). Inschrijven hoeft niet. Je komt gewoon langs wanneer het voor je past. Iedereen is welkom!

Bron: UiTinVlaanderen.be

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Parochiaal Centrum Rieme

Organisatie

Ruimtelijke Ordening Evergem