Accenten bij Gemeentelijke Basisschool Evergem

Elke moderne organisatie werkt met beleidsplannen op korte, middellange of lange termijn.
Op school is dit niet anders.

Onderstaande aandachtspunten hebben hun weerslag op de werking met de kinderen en zijn gekoppeld aan het nascholingsplan van de school, maar evenzeer aan andere beleidsplannen zoals ons zorgbeleid, gezondheidsbeleid, output, ICT-beleid, MOS-beleid, personeelsbeleid, risico- en preventiebeleid, ...

Gezonde voeding - een gezonde gewoonte!

Heel wat kinderen, kleuter en lager, blijven op school warm eten.
Bij de keuze van een leverancier voor de maaltijden werden volgende uitgangspunten in acht genomen:

  1. Verse, gevarieerde en eigentijdse maaltijden (overzichtelijke maandmenu's, ook vegetarisch)
  2. Gezonde en net op tijd bereide maaltijden (meer vitaminebehoud, innoverende kooktechniek)
  3. Van lekker eten maak je werk, ook op school (aantrekkelijke toestellen voor de bediening, passende en kindvriendelijke aankleding)
  4. Hygiëne altijd en overal (splinternieuwe toestellen zoals bain maries, ovens, ijskasten en specifiek opgeleid personeel met aangepaste kledij voor de bereiding en de bediening)
  5. Een educatieve achtergrond voor de kinderen: EET - LEER - LEEF!

De prijs per maaltijd blijft betaalbaar voor de hoge eisen en verwachtingen die we stellen: kleuters betalen 3,10 euro en leerlingen van de lagere school 3,50 euro per maaltijd. Soep kost 1 euro.

Een jury bestaande uit leden van het schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders én uiteraard kinderen bepaalde na een smaakproef bij de aanbestedingsprocedure uitdrukkelijk haar voorkeur voor deze maaltijden.

Dit is wat we willen aanbieden de komende jaren: 'Samen stomen we onze kinderen klaar voor een gezonde toekomst!'

Voor vragen of meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht op de school.


Water op school

Op school wordt enkel nog water toegelaten. Dit onder het motto: "Gezond, duurzaam, goedkoop en milieuvriendelijk".

Kinderen die een lunchpakket nemen over de middag kunnen naast water ook nog witte melk meebrengen, als de ouders dit wensen. Op die manier verkleinen we de afvalberg op school en dragen we in het kader van het MOS-project ons steentje bij.

Steeds meer wordt de opvoeding van de kinderen gedeeld tussen de ouders en een breed platform van mensen (familie, kinderopvang, sportclub ... en uiteraard ook de school).
Wanneer deze waarden samen gedragen worden, voeden we de kinderen op tot duurzame en verantwoorde burgers. De school is dan ook zeer trots op de positieve samenwerking met de ouders!


ICT-vaardig!

De digitalisering, de netwerkvorming en de hoge informatiestromen liggen aan de basis van onze maatschappelijke evolutie. Onze kinderen groeien hierin op en wij leren hen de nodige vaardigheden en competenties aan.

Steeds nadrukkelijker zet de ICT-integratie zich door in de verschillende vakken en lessen, maar evenzeer in de communicatie naar de ouders.
De school zet hiervoor extra middelen voor personeel in.

De digitale schoolborden worden in elke lagere klas, van het 1e tot en met het 6e leerjaar, gebruikt. Dankzij de financiële steun van het oudercomité en het jeugdtoneel werden tablets aangekocht.

Tegelijkertijd behouden we aandacht voor de gelijke onderwijskansengedachte: elk kind evenwaardige kansen bieden, ook binnen ICT! Elke leerling mag vanaf het eerste leerjaar een Chromebook van de school gebruiken in de lessen ICT. Vanaf het vierder leerjaar leren de kinderen snel en correct typen via het programma 'Typ 10'.


Aan de slag met techniek

Techniek is het bedenken, maken, hanteren, verbeteren van werktuigen om onze mogelijkheden te vergroten of onze beperkingen op te heffen ten bate van het eigen welzijn en dat van anderen.

In onze school wordt het technisch bewustzijn dat al aanwezig is, verder ontwikkeld. De leerlingen leren hierbij technische principes begrijpen en eenvoudige technische handelingen uit te voeren.

De aanleiding om een technisch systeem te leren hanteren is steeds een behoefte. Vanuit die behoefte gaan we de leerlingen leren hoe ze een technisch systeem correct kunnen hanteren. De techniekklas geeft kans tot proberen, experimenteren, demonstreren, uitleggen, doen, verwoorden,… met de nadruk op veiligheid.


Verkeersveilig naar school!

Veilig naar school

De school, in samenwerking met het oudercomité, ondersteunt het veilig van en naar school komen. Hiervoor zijn voldoende verkeershesjes beschikbaar. Voor de fietsers werden fietshelmen aangeschaft.

Half september organiseert de school samen met de politie fietscontroles voor het lager.

Jaak de Draak, onze mascotte voor veilig verkeer, en zijn assistenten maken de kleuters attent op het veilig naar school komen. 

Rij-vaardig rond de school

Kinderen hebben steeds minder plaats om te leren fietsen en rijvaardig te worden.
Met het schoolteam werd een heus rijvaardigheidsparcours rond de school uitgetekend.
in samenwerking met de ouders krijgen de kinderen de kans om de vele rijdisciplines te leren en doen hierbij de nodige verkeerskennis op vooraleer ze de weg opgaan.


Sociaal vaardig!

Jezelf kennen en beheersen, het begrijpen van en de interactie met de ander zijn bijzonder belangrijke kaders voor onze kinderen die opgroeien in de 21e eeuw.
Je hebt deze kaders nodig in alle facetten van het leven: in het spel, het leren, het werken, binnen het gezin en ook op school.

Met het leerpakket 'Het gat in de haag' gaan de kleuters aan de slag.
Bij de lagere schoolkinderen komt 'topspel' aan bod. Kinderen leren focussen op zelfsturing en zelfreflectie vanuit een positieve ingesteldheid. Samen sterk!