Aanplant bomen bufferbos Belzele

Tussen industrieterrein Durmakker en de woonkern van Belzele komt een publiek toegankelijk bosbuffergebied. Deze mooie groene bosbuffer wordt zo meer en meer gevormd.

In 2019 hielpen een 100-tal vrijwilligers om 1.400 bomen en 2.000 struiken aan te planten in de zone langs de Kale. Door de coronamaatregelen gebeurt de bijkomende aanplant op de hoek Overdam-Steenovenstraat door de aannemer. Agentschap Natuur en Bos plant in het voorjaar in Overdam ook nog bomen in andere zones.

Het gemeentebestuur wil haar inwoners graag zoveel mogelijk betrekken bij de inrichting van recreatiezones. Zowel bij de uitwerking van de plannen als bij de inrichting van het terrein zelf.

Door de coronamaatregelen, is het nu niet mogelijk om vrijwilligers samen te brengen. Daarom plant de aannemer de bomen nu zelf in januari. Als we ze later planten, hebben de bomen weinig slaagkansen om volwaardig uit te groeien.

Bij downloads vind je een inrichtingsplan en een zoneplan.

Mooie groene buffer

De bosbuffer is vastgelegd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Er zijn 3 eigenaars: Agentschap Natuur en Bos (ANB), De Vlaamse Waterweg (vroeger Waterwegen en Zeekanalen) en het gemeentebestuur.

De gemeente en het Agentschap Natuur en Bos beslisten om dit bebossingsproject gezamenlijk en eenvormig aan te pakken. Hiervoor gaven ze aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht om een inrichtingsplan op te maken, naar analogie met de koppelingsgebieden in het havengebied.

Deze groene bufferzone wordt een mooi gebied van ongeveer 23 ha, om te wandelen en avontuurlijk te spelen. De boszone wordt gevarieerd aangelegd met aandacht voor speelnatuur, de inrichting van een speelbos, wandelpaden en open en gesloten boszones.

Het gemeentebestuur heeft de intentie om in de toekomst het bos te verbinden met enkele kleinere bestaande bosstroken. Maar die plannen moeten nog volledig uitgewerkt worden.

Gepubliceerd op vrijdag 8 januari 2021 10 u.