Aanpassing reglement kinderopvang, speelplein- en vakantiewerking

De gemeenteraad keurde op 27 juni het herziene reglement van de kinderopvang, speelpleinwerk en vakantiewerking goed. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Buitenschoolse kinderopvang

  • Er is geen opvang meer op schoolvrije dagen en pedagogische studiedagen. De gemeente werkt samen met externe partners om op deze dagen een leuk aanbod te voorzien voor de kinderen.
  • Het basistarief verhoogt van 0,40 euro per kwartier naar 0,50 euro per kwartier. Het sociaal tarief blijft gelijk op 0,20 euro per kwartier.

Vakantiewerking (vroeger: vakantieopvang)

  • De naam wijzigt naar vakantiewerking omdat dat de lading beter dekt.
  • Je betaalt 0.10 euro meer per kwartier (van 0.25 euro naar 0.35 euro per kwartier). Voor een volledig speelblok betaal je 3 euro.
  • Het sociaal tarief is net als bij de kinderopvang en het speelpleinwerk 0.20 euro per kwartier. Voor een volledig speelblok betaal je met sociaal tarief nog steeds 2 euro.

Speelpleinwerk

  • Dezelfde tariefwijziging als bij de vakantiewerking.
  • De doelgroep is aangepast. Kinderen van 3 tot 14 jaar zijn een hele dag welkom van 7 tot 18 uur. De drie speelpleinen zijn in de zomer inclusief. Alle kinderen hebben recht op zoveel mogelijk toffe speelkansen in hun vrije tijd. Dus ook kinderen met een beperking, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren of meertalige kinderen.

Het nieuwe reglement gaat in werking op 1 september 2019.

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019 11.35 u.