Aangepaste verkeersregeling dorpskom Sleidinge

Door de werken aan de waterleiding in Sleidinge was voorzien dat er, in de zone tussen de kerk en de Kerkstraat, eenrichtingsverkeer zou zijn tot aan het bouwverlof. Door het vlotte verloop van de werken, is het eenrichtingsverkeer in die zone tijdelijk opgeheven tot maandag 9 augustus.

Eenrichtingsverkeer

De Watergroep is de afgelopen maanden druk bezig geweest met werken aan de waterleiding in Sleidinge-Dorp. Die waren nodig omdat er bij sommige Sleidingenaars bruin water uit de kraan kwam. De werken verliepen vlotter dan verwacht. Daarom is, in de zone tussen de kerk en de Kerkstraat, het eenrichtingsverkeer voor fietsers en voertuigen tijdelijk opgeheven. Vanaf 9 augustus wordt die opnieuw ingevoerd.

Het eenrichtingsverkeer tussen de Kerkstraat en Mithremstraat blijft wel van kracht. Fietsers en auto’s komende van Sleidinge kunnen door. Verkeer dat van de omgekeerde richting komt, moet nog steeds rondrijden.

Gepubliceerd op vrijdag 11 juni 2021 9 u.