Aan de slag met de thema's van de Dorpsdagen

Door de coronamaatregelen konden de Dorpsdagen in 2020 niet plaatsvinden. Maar uitstel is geen afstel. We geven je graag al wat informatie over twee thema's: 'ontmoeting in Rieme' en 'voetpaden'.

Dorpsdagen?

Bij de opmaak van het Meerjarenplan gingen medewerkers van de gemeente in elke dorpskern luisteren naar ideeën over verschillende thema's. Zo kreeg het gemeentebestuur aandachtspunten mee en wisten ze waar enthousiasme over was.

Na de Dorpsdagen hielden we nog een thema-avond. Hier werden drie thema’s druk besproken: Burgerbudget, Ontmoeting en Voetpaden. We diepen de laatste twee verder uit in dit nieuwsbericht.


1. Ontmoeting Rieme

De school De Cocon en de gemeente slaan de handen in elkaar om de parochiezaal 'De Kring' op te frissen. De school gebruikt deze zaal gedeeltelijk als refter, organiseert zelf activiteiten en benut ze als sportzaal. De verenigingen van Rieme gebruiken de zaal voor kermis, toneel en vele andere verbindende activiteiten. Ook privé kan je de zaal huren.

Ontmoetingsplek

In Rieme spraken velen over 'De Kring' als belangrijke ontmoetingsplek. Anderen, die minder bekend zijn met de zaal, vroegen zich af waar je in Rieme iets kan organiseren of met de buurt kan samenkomen.

Omdat de zaal een echte ontmoetingsplek is en blijft voor Rieme, besloot de gemeente hierin 100.000 euro te investeren. Er zijn dringende herstellingswerken nodig aan de zaal en ook op vlak van brandveiligheid moet een en ander gebeuren. Onder leiding van de schooldirectie en in samenspraak met de verenigingen van Rieme, tekende een architect de plannen. Deze zomer starten de werken op. Zo hebben de schoolkinderen het minste last van de werkzaamheden.

Online infosessie op 16 maart

De vernieuwing van de zaal is een mooi moment om jouw stem te horen. Omwille van de coronamaatregelen kunnen we niet in groep samen komen. Daarom voorzien we een online alternatief.

Op dinsdag 16 maart om 19.30 uur nodigen we jou uit op een online infosessie via ons digitaal participatieplatform wijmaken.evergem.be. We lichten er de plannen toe. Ken je de zaal al goed of wil je ze leren kennen? We horen graag welke betekenis de ontmoetingszaal voor jou als inwoner heeft of in de toekomst nog kan krijgen.

SCHRIJF JE IN VOOR DE INFOSESSIE (voor vrijdag 12 maart)


2. Voetpaden

Je veilig en goed voelen onderweg heeft veel te maken met de weg die je aflegt naar je bestemming, bijvoorbeeld naar de bakker, de school. We spreken dan over looplijnen. Het is vooral daar dat de voetpaden er goed bij moeten liggen.

De medewerkers van Beheer Openbaar Domein maakten een inventaris van de bestaande voetpaden en hun toestand. Enkel Evergem-Centrum staat nog niet volledig op kaart.

Op basis van de inventaris en het beschikbare budget, is een lijst met prioriteiten opgesteld. Het college van burgemeester en schepenen besliste om deze projecten in 2021 uit te voeren:

  • Cardijnwijk: start met de Sanderuslaan in 2021, Sleidinge
  • Looplijn Kloosterstraat - Hoogstraat: schoolomgeving, Kluizen
  • Looplijn Vierlindschen kerkwegel - Brielken, Evergem-Centrum
  • Looplijn Eenaamse - Toekomstraat - bushalte richting Ertvelde

Daarnaast lopen er enkele andere projecten die mogelijkheden geven om de voetpaden aan te pakken:

  • De looplijnen dwars over Den Dries, Doornzele
  • Tuinwijk, Kerkbrugge-Langerbrugge
  • Houtkant, Sleidinge
  • Dorpskernvernieuwing, Rieme

Voetpaden Cardijnwijk 

In december 2020 was er een infovergadering om de plannen in De Cardijnwijk voor te stellen. In 2021 is de Sanderuslaan als eerste aan de beurt. In deze wijk is er slechts aan één zijde een voetpad nodig. Aan de even zijde vernieuwen we de voetpaden volledig. Aan de oneven zijde breken we de voetpaden op en herstellen we de opritten. Zo ontstaan ruimere groene bermen met meer plaats voor een aanplant van nieuwe bomen. De andere straten van de wijk komen in 2022 en later aan bod.

MEER INFO OVER DE VOETPADEN IN DE CARDIJNWIJK

Looplijn Vierlindschen kerkwegel – Brielken

Naast de begraafplaats van Evergem-Centrum loopt een voetweg van de Hofbilkstraat naar de Zwartestraat: de Vierlindschen kerkwegel. Deze voetweg is een uitweg voor de leerlingen van het EINSTEIN Atheneum. Er ontbreekt een deel voetpad tussen deze kerkwegel en de oversteekplaatsen van Brielken. We draaien daarom de parkeerplaatsen om. De Hofbilkstraat en de voetwegel worden zo verbonden met de voetpaden in Brielken.

Looplijn Kloosterstraat – Hoogstraat

Vrije Basisschool De Kleine Prins in de Kloosterstraat van Kluizen kent verschillende in- en uitgangen. De verkeersveiligheid is er al jaren een belangrijk aandachtspunt. Tussen de Kloosterstraat en de Hoogstraat willen we de situatie verbeteren door de bushalte te herschikken met een degelijk busperron, een fietspad achter het busperron en een veilige looplijn langs de hagen. Dit gebeurt samen met het Vlaamse Gewest en De Lijn. Ook in de Hoogstraat moeten we nog aan de voetpaden werken.

Looplijn Eenaamse – Toekomstraat – bushalte richting Ertvelde

Vanuit de wijk Eenaamse en de Toekomststraat is er geen voetpad naar de bushalte langs de Noordlaan richting Ertvelde en Zelzate. Vanaf de parking realiseren we een looplijn naar de Noordlaan met een oversteekplaats over de Toekomstraat en een over de Noordlaan. Oversteken zal veilig kunnen in twee korte afstanden, net voor de middengeleiders op de weg.

Doornzele Dries

De werkgroep Leefbaar Doornzele bracht knelpunten en oplossingen naar voor om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Eén daarvan is het voorzien van twee looplijnen dwars over de Dries, één ter hoogte van de Koperstraat en één ter hoogte van de Brouwerijstraat. Deze looplijnen leggen we dit voorjaar aan.

Dorpskernvernieuwing Rieme

In Rieme zorgt de dorpskernvernieuwing voor meer dan vier kilometer voetpaden. Deze werken vinden plaats in 2021 en 2022.

MEER INFO OVER DE DORPSKERNVERNIEUWING

Houtkant, Sleidinge

Aquafin moet rioleringswerken uitvoeren in Houtkant. Aan één zijde van de straat leggen we bij deze werken ook een nieuw voetpad aan. Ondertussen zijn de werken van Dellaertsdreef bijna voltooid. De straat kreeg aan weerszijden van de weg een voetpad tot aan de Schoolstraat. In het tweede deel van de straat (die voor autoverkeer doodloopt) creëerden we aan één zijde een looplijn. Ter hoogte van het kruispunt vernieuwden we in de Weststraat een deel van de voetpaden.

Tuinwijk, Kerkbrugge-Langerbrugge

In Tuinwijk is er op dit moment geen consequente looplijn. Daarom breken we in de eerste fase de versnipperde en slechte delen van het voetpad op en herstellen we de opritten. In een volgende fase werken we aan de verbetering van de afwatering en riolering. In samenwerking met Aquafin wordt een degelijk rioleringsplan uitgedacht en gerealiseerd. Tot slot pakken we ook de wegverharding aan en kijken we waar er nood is aan voetpaden.

We streven er steeds naar de inwoners van de wijken en straten vooraf goed te informeren en bevragen. Zo werken we samen aan een veilige en comfortabele omgeving.

Gepubliceerd op dinsdag 23 februari 2021 11.10 u.