Cultuursmakers Evergem

Cultuursmakers Evergem

Vanaf de stichting van VTB-VAB Evergem in 1942 was er een prangend probleem van een lokaal voor de vereniging. Toen moest er gezocht worden naar eventueel een café om vergaderingen en voordrachten te houden. Stilaan begon men ook de mogelijkheid te krijgen om in officiële gebouwen te werken, zoals scholen, weinig gebruikte gebouwen enz. Om nu een lang verhaal kort te maken zijn wij (VTB-VAB Evergem) er in geslaagd een gans huis af te huren en dat gebeurde in 1971. Maar we kregen meer dan we verwacht hadden: er was nog een zaaltje bij dat mits een kleine aanpassing voor vele doeleinden kon gebruikt worden: tentoonstellingen, projecties, vergaderingen, dansgelegenheid en noem maar op. De ganse infrastructuur is zo ingericht dat de afdeling en alle onderafdelingen hier in deze web vernoemd er onderdak hebben en er hun hobby kunnen uitoefenen. Wij kunnen er ook een pintje drinken en gezellig een babbeltje slaan met alle vrienden en dat is mogelijk omdat er medewerkers zijn die zich belangloos inzetten om iedereen van dienst te zijn. Maar om dit waar te maken moest er een v.z.w. opgericht worden. En dat is dan gebeurd onder de naam van de Evergemse VTB-VAB Vriendenkring. Vanaf 2005 werd de naam van de vzw veranderd in "Evergemse Vriendenkring vzw". Iedereen voelde zich thuis bij ons.

Vanaf juni 2008 werd de socio-culturele vereniging: vtbKultuur Evergem. Die volgende socio-culturele vereningingen huisvest:

Diaclub, Fotoclub, Kant en Klaar (kantklossen), Filatelieclub, Wargames club.

Vanaf 2022 heten wij Cultuursmakers Evergem.

Contactgegevens

Adres
p/a Kramershoek 12, 9940Evergem
E
evergem@cultuursmakers.be
W
www.cultuursmakers.be/evergem

Contactpersoon

De Troch Peter