Vereecke Chris en Zoon bvba

Industriële reiniging

 Reinigen van pijpenbundels en warmtewisselaars 
 Reinigen van leidingsystemen 
 Reinigen van opslagtanks, bassins en reinigingsinstallaties 
 Reinigen van riolen en afwateringssystemen 
 Opkuisen van “spills” – milieu-incidenten
 Opzuigen van producten afkomstig van allerlei installaties.

Reinigen mazouttanks

Wilt u uw boven –of ondergrondse stookolietank laten reinigen 
en/of neutraliseren? 
Bij ons kan u terecht voor een snelle en correcte service aan een eerlijk tarief.

Wij gaan als volgt tewerk: 
 
 Openen mangat
 Inwendig reinigen van stookolietank
 Buitengebruikstellen van de tank d.mv. van een inert 
 2 componenten schuimsysteem
 Afleveren wettelijke attesten buitengebruikstelling stookolietank.

Containerverhuur

U sloopt, bouwt of verbouwt? 
U ruimt huis en tuin op? Of u zit als producent met productie-afval opgezadeld? 
Dan wenst u zo snel mogelijk van uw afval verlost te worden. 
Bij ons kunnen naast zelfstandigen en particulieren ook bouwbedrijven, aannemers, tuinbedrijven en productiebedrijven terecht voor 
containerverhuur voor:

 Gemengd afval
 Steenpuin en beton
 Grond met stenen
 hout
 …

Contactgegevens

Adres
Callemansputtestraat  34, 9940Evergem
E
info@vereecke-cleaning.be
W
vereecke-cleaning.be

Contactpersoon