Oudervereniging Vrije Basisschool Sint-Franciscus

Samenwerking tussen ouders en school
Wij willen voornamelijk de samenwerking tussen ouders en school bevorderen.
Door de ouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren, krijgen ze een beter beeld over de schoolse situatie van hun kind. Tal van beslissingen binnen de school hebben immers hun invloed op het dagelijks leven van de kinderen en hun ouders. De meningen en de verwachtingen van de ouders hierover zijn belangrijk voor de goede werking van de school, en een goede verstandhouding met de ouders.

Klankbord en spreekbuis
Wij willen een klankbord zijn voor de ouders en een vertegenwoordiger bij de leerkrachten en de directie. Informatie, communicatie en participatie zijn dan ook essentieel. Alle ouders kunnen bij ons terecht indien ze bemerkingen, voorstellen of problemen hebben die de school aanbelangen. De ouders kunnen hiervoor terecht in onze ideeënbussen aan de inkom van de kleuterschool en aan het bureau van de directie op de lagere school. Deze tussenkomsten worden besproken tijdens de vergadering, waarbij ook de leerkrachten en de directie aanwezig zijn, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
Wij willen niet alleen een spreekbuis zijn van de ouders, maar wij willen hen ook samenbrengen, door het organiseren van activiteiten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een wandeltocht, fietstocht, een pannenkoekenbak, een pasta-avond en andere nieuwe initiatieven.
Met de opbrengsten van onze activiteiten bieden we financiele steun aan de school, het financieel duwtje dat vooral de kinderen en de ouders ten goede komt. De middelen kunnen aangewend worden voor tussenkomst bij schooluitstappen (zee- en bosklassen), verfraaiing van de speelplaatsen van kleuter- en lagere school, een ijsje op de laatste schooldag, ... Met andere woorden, net dat ietsje extra voor de kinderen.
En, last but not least, wij willen ook hulp bieden bij activiteiten die de school organiseert. Op vraag van de leerkrachten kan een handje toegestoken worden in de klassen, bij activiteiten en projecten, bij uitstappen en bij crea- en sportdagen.
Het is echter niet voldoende om mooie ideeën te verkondigen, het is de realisatie ervan die het belangrijkst is. We hechten een groot belang aan een goede relatie met de directie en de leerkrachten van de school, maar wij staan ook open voor alle ouders.
Om de oudervereniging verder draaiende te houden en uit te bouwen, zijn wij steeds op zoek naar ouders die wensen deel uit te maken van de oudervereniging, maar ook naar ouders die af en toe de handen uit de mouwen willen steken bij de organisatie van de activiteiten. Hoe meer mensen zich willen inzetten, hoe groter het gevoel van betrokkenheid bij de school.

Zin om mee te helpen? Interesse om lid te worden of om af en toe een handje toe te steken (barman/vrouw spelen, seingever zijn, ...)? Neem gerust contact op met ons!!!

Contactpersoon

Vlassenroot An