Ombouw R4

De R4 (ring rond Gent) wordt grondig aangepakt, met als doel:

  • vlotter en veiliger auto- en fietsverkeer
  • verhoogde leefbaarheid in de kanaalzone
  • veilige verbindingen tussen woonkernen

R4WO

De ombouw van de R4 West en Oost in Evergem, Gent, Wachtebeke en Zelzate heeft een impact op heel wat Evergemnaren. 

De werken gebeuren door De Werkvennootschap, in opdracht van de Vlaamse overheid. Op de website van het team R4WO vind je alle informatie en plannen en ook duidelijke filmpjes die een antwoord bieden op al je vragen.

WEBSITE R4WO

Zone Evergem

In zone Evergem worden 6 knooppunten heringericht. Twee daarvan gebeuren op korte termijn, start voorzien in juni 2021. Daar komen fietsbruggen ter hoogte van Kluizen en Wippelgem.

Knooppunt 7 ligt op grondgebied Gent, dat is het befaamde 'Brico-kruispunt'. Omdat dit een belangrijke toegangsweg is van en naar Evergem, nemen we dit ook op in het lijstje.

  1. Knooppunt Riemesteenweg

  2. Knooppunt Hoogstraat

  3. Knooppunt Beekstraat - Walgracht / Vasco da Gamalaan

  4. Knooppunt Drogenbroodstraat

  5. Knooppunt Elslo

  6. Knooppunt Langerbrugsestraat

  7. Knooppunt Zeeschipstraat - Evergemsesteenweg

Veilig met de fiets

Evergem investeert in veilige fietsverbindingen. Niet alleen via trage wegen, maar ook lange-afstandsfietspaden en fietssnelwegen.

De werken aan de knooppunten zullen voor veel verkeershinder zorgen voor automobilisten. Daarom stellen we alles in het werk om veilige fietsverbindingen klaar te hebben voordat de werken starten.