Onderlinge Hulp Sleidinge vzw (OHS)

Welkom op de website van Onderlinge Hulp SLEIDINGE vzw.

Onze werkgroep richt zich tot mensen in moeilijkheden op onze deelgemeente en is vooral een klankbord voor die mensen, Wij zorgen ook voor oplossingen bij acute materiële problemen.

Welke hulp bieden wij?

          - Eenvoudige karweitjes: boodschappen...

          - Hulp bij administratie.

          - Samenwerking met het beroeps sociaal netwerk bv. sociale dienst - OCMW Evergem, mutualiteit...

          - Inspringen bij tijdelijke noodsituaties.

Hoe werkt Onderlinge Hulp? 

Heb je een vraag en vind je geen oplossing bij familie, buren of bestaande diensten, neem dan contact op met onze vrijwilligersdienst

De contactpersoon coördineert de hulpverlening en bespreekt samen met u het probleem.

De hulpverlening is gratis, je betaalt enkel de gemaakte kosten zoals vervoer, materiaal...

Onze specifieke aandacht gaat uit naar alleenstaanden en gezinnen die het wat moeilijker hebben of min of meer geïsoleerd leven.

Voor hen zijn er extra initiatieven.      

Daarvoor werken we samen met gemeentelijke en Vlaamse overheden wat betreft cultuur, sport, vrije tijd, jeugd...

Een greep uit die activiteiten zijn:

Daguitstap voor alleenstaanden, gezinnen, sportieve doedag, paas- en kerstactiviteiten, een Sinterklaasbezoek...

Hiernaast hebben we de maandelijkse ontmoetingsnamiddagen voor alleenstaanden, samen met Onderlinge Hulp Evergem-Ertvelde telkens de 2de donderdag van de maand in de oude kapel OCMW Sleidinge.

Elke 4de donderdag van de maand wordt er voedsel opgehaald in de Voedselbank Oost-Vlaanderen te Eke.

Naargelang de grootte van de gezinnen worden er pakketten samengesteld door de vrijwilligers.

Gedeeltelijk in samenspraak met de cliënten.

Openingsuren sociale winkel 't Kruideniertje Sleidinge Dorp 10: elke maandag van 9.30 u tot 11 uur elke donderdag van 17 u tot 18.30 uur en de 4de donderdag voedselbedeling van 11.30 u tot 18.30 uur.

JAARPLANNING 2022

Woensdag 23 februari 2022 van 9.30 u tot 12.30 u Start kookworkshops "Samen koken met de ingrediënten die voorradig zijn in 't Kruideniertje" - Stappen vzw Doornzele.

Vrijdag 25 februari 2022 van 14u tot 16 u Infonamiddag in 't Klokhuis, Workshop 'Online Fraude' - Laat je niet vangen ism Beweging.net, Samana, Okra, VDK, en OHS.

Woensdag 9/16/23 maart 2022 van 9.30 u tot 12.30 u. Kookworkshop.

Zaterdag 16 april 2022 Paasontbijt voor kinderen -12 jaar en hun ouders met eierenzoektocht.

Woensdag 20 april 2022  - 13 u Buitenspeeldag

Donderdag 14 juli 2022 Barbecue

Donderdag 11 augustus 2022 Daguitstap alleenstaanden

Zaterdag 17 of 24 september 2022 Familieuitstap

Zaterdag 1 oktober 2022 Waarderingsmoment OHS en OHE org.Sleidinge.

Vrijdag 21 oktober 2022 Spaghetti-avond

December 2022 Voedselbanken meehelpen aan de voedselinzameling Lions Club Ghent aan Delhaize Wondelgem.

Vr 2 zat 3 en zon 4 december 2022 'Sinterklaas' bezoek

Maandag 26 december 2022 Kerstactiviteit met feestmaal voor de doelgroep.

_________________________________________________________________________

Onderlinge Hulp Sleidinge vzw: Keizersdreef 31 - 9940 Sleidinge 09 357 69 39.

                                             onderlingehulpsleidinge@gmail.com

             Contactpersoon:                                             ____         

             Hillaert Rachel: 09 357 49 84  -  0468 10 00 16

            

Al de activiteiten die OHS organiseert zijn voor de kansarmen van Sleidinge.

Veel vrijwilligers zetten zich daar totaal belangloos voor in.

STEUN IS ALTIJD WELKOM op rekeningnummer: BE07 8908 7430 3366                       

 

       

            

Contactgegevens

Contactpersoon

Hillaert Rachel