Groepspraktijk Meditas

Groepspraktijk Meditas voor logopedie, psychologie,
ergotherapie, diëtetiek en studiebegeleiding

Onderzoek en behandeling van logopedische problemen:

 • leerproblemen: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie;
 • taalontwikkelingsproblemen en auditieve verwerkingsproblemen;
 • articulatieproblemen bij kinderen en volwassenen;
 • oromyofunctionele (slik)problemen (nauwe samenwerking met orthodontist of tandarts);
 • stemproblemen bij kinderen en volwassenen;
 • neurologische spraak- en taalproblemen (dysartrie en afasie);
 • prelogopedische problemen: eetproblemen bij jonge kinderen.

Psychologisch onderzoek:

 • persoonlijkheidsonderzoek (bij volwassenen);
 • intelligentieonderzoek (bij kinderen en jongeren);
 • neuropsychologisch onderzoek (bij kinderen en jongeren);
 • belevingsonderzoek (bij kinderen en jongeren);
 • spelobservatie (bij kinderen);
 • thuis- of klasobservatie (bij kinderen).

Psychologische therapie:

 • psycho-educatie;
 • sociale vaardigheidstraining;
 • cognitieve gedragstherapie;
 • oplossingsgerichte therapie;
 • systeemgeoriënteerde therapie;
 • speltherapie;
 • mindfulness;
 • relatietherapie;
 • ouderbegeleiding;
 • familietherapie.
Ergotherapie:
 
 • stimuleren en verbeteren van de zelfredzaamheid;
 • verbeteren van de productiviteit;
 • verbeteren van handelingen die gebeuren in de vrije tijd;
 • aanpassen van de leefomgeving;
 • aanpassen en verbeteren van de mobiliteit.
Diëtetiek:
 • voedings- en dieetadvies;
 • specialisatie: sportdieet en allergieën.

Studiebegeleiding:

 • bijlessen: Nederlands, Frans, Engels, Latijn, chemie, fysica, biologie, wiskunde;
 • studiemethode aanleren op maat van de leerling.
Typlessen:

Typlessen voor kinderen zonder en met automatisatie- en leerproblemen. In 10 lessen van 1 uur leert je kind vlot typen. Deze lessen vinden plaats in groepjes van 4 tot 6 leerlingen of individueel, indien gewenst.

U kan steeds bij ons terecht voor inlichtingen en adviezen op maat van de individuele cliënt. 

Contactgegevens

Adres
Hoeksken 7, 9940Evergem
E
info@meditas.be
W
meditas.be

Contactpersoon

Van Steenbergen Sarah