100.000 euro voor opfrissing parochiezaal ‘De Kring’

Evergem investeert 100.000 euro om parochiezaal ‘De Kring’ op te frissen. Vrije Basisschool De Cocon gebruikt deze zaal gedeeltelijk als refter, organiseert er activiteiten en gebruikt ze als sportzaal. De verenigingen van Rieme gebruiken de zaal voor diverse activiteiten.

Ook privé kan je de zaal huren.

Ontmoetingsplek

Bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 gaven inwoners hun ideeën over verschillende thema's tijdens de Dorpsdagen. Zo vernam de gemeente de aandachtspunten en wist ze waar er enthousiasme over was.

In Rieme spraken velen over ‘De Kring’ als belangrijke ontmoetingsplek. Anderen, die minder bekend zijn met de zaal, vroegen zich af waar je in Rieme iets kan organiseren of met de buurt kan samenkomen.

Omdat de zaal een echte ontmoetingsplek is en blijft voor Rieme, besloot de gemeente hierin 100.000 euro te investeren. Er zijn dringende herstellingswerken nodig aan de zaal en ook op vlak van brandveiligheid moet een en ander gebeuren. Onder leiding van de schooldirectie en in samenspraak met de verenigingen van Rieme tekende een architect de plannen. Ondertussen zijn de werken gestart. Ook deze zomer wordt er gewerkt. Zo heeft de school het minste last van de werkzaamheden.

Dit staat in de plannen:

  • een nieuwe plafond
  • een bijkomende evacuatieweg aan de zijgevel
  • het dichtmaken van de deuropeningen tussen zaal en refter
  • de bouw van nieuwe toog
  • een nieuwe schuifwand
  • enkele andere werken

In een samenwerkingsovereenkomst legden de school en het gemeentebestuur de afspraken rond het gebruik van de zaal voor Evergemse verenigingen en inwoners vast.

Toekomst van de kerk

Tijdens de Dorpsdagen vroegen inwoners ook naar de toekomst van de kerk. Deze bestuursperiode heeft het gemeentebestuur geen middelen voorzien om hier zelf invulling aan te geven.

De dorpskernvernieuwing biedt echter wel opportuniteiten om de invulling en de omgeving van de kerk verder te bekijken, eens het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) afgerond is.

Gepubliceerd op vrijdag 28 mei 2021 10 u.