Naar inhoud

Zie ook

Sociaal tarief kinderopvang vanaf 3 jaar

Wie gebruik maakt van de buitenschoolse kinderopvang, heeft in bepaalde gevallen recht op een sociaal tarief.

Voorwaarden

Het sociaal tarief wordt verleend aan

  • wie een leefloon ontvangt
  • wie steun ontvangt van het OCMW (geheel of gedeeltelijk ten laste van de Federale Overheid)
  • kinderen met verhoogde kinderbijslag
  • wie in schuldbemiddeling of collectieve schuldregeling is
  • wie het omnio statuut heeft
  • wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming

Aanvragen

Voor een aanvraag kan je terecht bij de Dienst Jeugd en Buitenschoolse Kinderopvang. Breng een attest mee waaruit blijkt dat je voldoet aan een van de voorwaarden om het sociaal tarief te verkrijgen.

Tarief

Er is een sociaal tarief van 0,20 euro per kind en per aangevangen kwartier voor de opvang tijdens het schooljaar en tijdens de schoolvakanties. De opvangtijden worden per kind per dag opgeteld en afgerond per aangevangen kwartier.

Linken

Info

Dienst Financiën

Financiën Gemeente
Administratief Centrum Gemeentehuis
Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem

Financiën OCMW
Administratief Centrum OCMW
Sleidinge-Dorp 54, 9940 Evergem

Tel:  09 216 05 70 (gemeente) 09 358 77 70 (ocmw)
E-mail

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur, op dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur en op woensdag ook van 14 tot 16.30 uur.

Sluitingsdagen gemeentediensten

Gemeenteplan